• Historia Szkoły

    •  

      

     Historia 

     Szkoła Podstawowa w Kobylance rozpoczęła swoją działalność 1 września 1946 r roku. Jej kierowniczką i jedyną nauczycielką była wówczas Franciszka Kierczyńska.

     Młode pokolenie rozpoczęło naukę w budynku z "muru pruskiego", w którym wyremontowano dwie izby lekcyjne. Z braku kadry nauczycielskiej nauka odbywała się wielozmianowo. Szkoła realizowała program kl. I-IV, obejmując nauczaniem 114 uczniów. 

     W roku 1949 do szkoły przybyła nowa nauczycielka Stanisława Zacharska i wraz z ówczesną kierowniczką szkoły objęły nauczaniem uczniów klas I-VI.

     W roku 1951 placówkę przeniesiono do większego, adaptowanego w tym celu budynku. Już dwa lata później stała się szkołą siedmioklasową, w której uczyło czterech nauczycieli.

     1 września 1966 r oddano do użytku nowowybudowaną szkołę, która istnieje do dziś. Jej dyrektorem został Konrad Gruszczyński. Posiadała 6 izb lekcyjnych i świetlicę - jadalnię, wykorzystywaną także jajo klasę. Oddano także do użytku boiska sportowe. Nowa szkoła stworzyła lepsze warunki nauki, zwiększyła się również liczba nauczycieli i uczniów.

     W roku szkolnym 1974/75 szkoła poddana została przeobrażeniom strukturalnym, Stała się Zbiorczą Szkołą Gminną. Podlegały jej szkoły podstawowe W Reptowie i Kunowie oraz filie w Bielkowie i Morzyczynie.

     W 1977 Na stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół powołano mgr Jana Grzeczkę.

     W 35 rocznicę powstania szkoły w Kobylance, 30 marca 1981 r odbyła się uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru. Na jej patrona wybrano działacza społeczno-politycznego i pedagoga Józefa Mozolewskiego.
     Rok 1985 przyniósł kolejne zmiany, gdyż od tego roku placówka działa jako Szkoła Podstawowa im. Józefa Mozolewskiego. Przy niej istnieje specjalny budynek przeznaczony dla oddziału przedszkolnego, zwany przez najmłodszych "małą szkołą".

     W roku szkolnym 1984/85 ustanowiono funkcję Gminnego Inspektora Oświaty, którym został dotychczasowy dyrektor ZSG w Kobylance mgr Jan Grzeczka. Sprawował on pieczę nad wszystkimi podłegłymi mu szkołami, Natomiast na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance powołano mgr Wiesławę Morawiak, która kierowała pracą szkoły do 1995 r. Dalsze lata przyniosły kolejne zmiany personalne na tym stanowisku.

     W roku 1995 dyrektorem szkoły został dotychczasowy nauczyciel wychowania fizycznego mgr Mariusz Misiula, a od roku 2000 do dziś szkołą kieruje mgr Grażyna Wiśniowska - nauczyciel historii.

     Bardzo ważnym wydarzeniem w historii szkoły było oddanie 22 października 2002 r do użytku długo oczekiwanej sali gimnastycznej. 

     W roku 2019 zakończyła się trwająca rok rozbudowa szkoły. Powstało nowe skrzydło budynku, w którym umiejscowione są cztery duże pracownie lekcyjne, w tym komputerowa i chemiczno-biologiczna, przestronna świetlica i oddział przedszkolny wraz z toaletą i sztnią dla maluchów, oraz biblioteka.
     Obecnie Szkoła dysponuje także10 salami lekcynymi, świetlicą, stołówką, biblioteką, salą gimnastyczną i boiskiem wielofunkcyjnym. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie informatyki, uczą się języków: niemieckiego i angielskiego.W ramach zajęć dodatkowych, przez inne podmioty, prowadzone są zajęcia z robotyki, tańce oraz nauka gry na instumentach muzycznych. 

     Uczniowie dowożeni do szkoły z pobliskich miejscowości: Bielkowa, Rekowa,  Jęczydołu korzystają ze świetlicy szkolnej a wszyscy uczą się pod opieką pedagoga, psychologa i logopedy. Szkoła może pochwalić się wykwalifikowaną kadrą nauczycielską, a obecnie pracuje w niej 30 pedagogów.