• Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Kobylance

    •  

      

      

     Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Kobylance

      

     Język polski:      mgr Krystyna Rybarczyk

                                 mgr Joanna Rybarczyk

                                 mgr Jolanta Marciniak

     Matematyka:    mgr inż. Edyta Bogdanowicz

                               mgr Ryszard Markowicz

     Fizyka:                 mgr Marta Fenrych

     Historia:              mgr Grażyna Wiśniowska

                                mgr Aleksandra Wityk-Adamczyk

     WOS                  mgr Aleksandra Wityk-Adamczyk

     Przyroda:            mgr Joanna Huber - Pszczółkowska

     Biologia:              mgr Anna Górniak

     Chemia:               mgr Agnieszka Kopij

     Geografia:           mgr Anna Sala

     Język angielski:                 mgr Marlena Kępińska

                                                 mgr Agnieszka Kopij

     Język niemiecki:              Agnieszka Chroniec-Sęk

     Wychowanie fizyczne:    mgr Jacek  Kulwiński, 

                                                mgr Artur Zielski

     Plastyka:             mgr Marlena Kępińska

     Technika:            mgr Krystyna Rybarczyk

                                  mgr Mirosława Misiak

     Muzyka:              mgr Marek Krawczyński

     Informatyka:     mgr Marek Krawczyński

     Religia:          ks .mgr Michał Malek  

                          mgr Agata Adamczyk

                          mgr Agnieszka Cieślicka

     WDŻ:             mgr Anna Mic

     Doradztwo zawodowe:      mgr Mirosława Misiak

     Edukacja wczesnoszkolna:  mgr Honorata Węgorowska

                                                      mgr  Izabela Pawlak

                                                      mgr Joanna Cieplucha

                                                      mgr Mirosława Misiak-Ziębińska

                                                      mgr Kinga Wiśniewska

                                                  mgr Agnieszka Cieślicka

     Edukacja przedszkolna:                      mgr Elżbieta Budzan

     Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:     mgr Joanna Cieplucha

                                                                    mgr Izabela Pawlak

     Zajęcia rewalidacyjne:  mgr Joanna Rybarczyk,

                                               mgr Jacek Kulwiński

     PEDAGOG:         mgr Joanna Huber-Pszczółkowska

     LOGOPEDA:       mgr Joanna Rybarczyk

     PSYCHOLOG:     mgr Aleksandra Meller - Pruńska

     BIBLIOTEKA:      mgr Aldona Wrońska-Wołczyk

     ŚWIETLICA:        mgr Aleksandra Wityk-Adamczyk

                                  mgr  Lilianna Cieśluk

                                  mgr Anna Tomaszewska