Witamy!

Serdecznie witamy na naszej stronie. Zapraszamy do odwiedzin zarówno dorosłych, jak i tych, którzy kiedyś bedą dorosłymi. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie u nas coś interesującego.
 1. O szkole
 2. Historia
 3. Dokumenty szkolne
 4. Pedagog
 5. Psycholog
 6. Logopeda
 7. Projekty Unijne
 8. Rok szkoły w ruchu
 9. BIP SP Kobylanka
 10. WF z klasą
 11. Galeria
 12. Dla uczniów
 13. Plan lekcji
 14. Podręczniki
 15. Samorząd Uczniowski
 16. Sprawdzian VI kl
 17. Ciekawe strony
 18. Prezentacje
 19. Zajęcia Pozalekcyjne
 20. Dla rodziców
 21. Komunikaty
 22. Rada Rodziców
 23. Linki
 24. UKS SPARTAKUS
 25. Konkurs RR
 26. Zapisy SP Kobylanka
 27. Kalendarz 2016/17
 28. Plan Pracy
 29.  
SP w Kobylance, Szkolna 10, 73-108 Kobylanka., tel/fax 091 561 04 27 , sp.kobylanka@wp.pl

Historia

Historia

Szkoła Podstawowa w Kobylance rozpoczęła swoją działalność 1 września 1946 r roku. Jej kierowniczką i jedyną nauczycielką była wówczas Franciszka Kierczyńska.

Młode pokolenie rozpoczęło naukę w budynku z "muru pruskiego", w którym wyremontowano dwie izby lekcyjne. Z braku kadry nauczycielskiej nauka odbywała się wielozmianowo. Szkoła realizowała program kl. I-IV, obejmując nauczaniem 114 uczniów. 

W roku 1949 do szkoły przybyła nowa nauczycielka Stanisława Zacharska i wraz z ówczesną kierowniczką szkoły objęły nauczaniem uczniów klas I-VI.

W roku 1951 placówkę przeniesiono do większego, adaptowanego w tym celu budynku. Już dwa lata później stała się szkołą siedmioklasową, w której uczyło czterech nauczycieli.

1 września 1966 r oddano do użytku nowowybudowaną szkołę, która istnieje do dziś. Jej dyrektorem został Konrad Gruszczyński. Posiadała 6 izb lekcyjnych i świetlicę - jadalnię, wykorzystywaną także jajo klasę. Oddano także do użytku boiska sportowe. Nowa szkoła stworzyła lepsze warunki nauki, zwiększyła się również liczba nauczycieli i uczniów.

W roku szkolnym 1974/75 szkoła poddana została przeobrażeniom strukturalnym, Stała się Zbiorczą Szkołą Gminną. Podlegały jej szkoły podstawowe W Reptowie i Kunowie oraz filie w Bielkowie i Morzyczynie.

W 1977 Na stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół powołano mgr Jana Grzeczkę.

W 35 rocznicę powstania szkoły w Kobylance, 30 marca 1981 r odbyła się uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru. Na jej patrona wybrano działacza społeczno-politycznego i pedagoga Józefa Mozolewskiego.
Rok 1985 przyniósł kolejne zmiany, gdyż od tego roku placówka działa jako Szkoła Podstawowa im. Józefa Mozolewskiego. Przy niej istnieje specjalny budynek przeznaczony dla oddziału przedszkolnego, zwany przez najmłodszych "małą szkołą".

W roku szkolnym 1984/85 ustanowiono funkcję Gminnego Inspektora Oświaty, którym został dotychczasowy dyrektor ZSG w Kobylance mgr Jan Grzeczka. Sprawował on pieczę nad wszystkimi podłegłymi mu szkołami, Natomiast na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance powołano mgr Wiesławę Morawiak, która kierowała pracą szkoły do 1995 r. Dalsze lata przyniosły kolejne zmiany personalne na tym stanowisku.

W roku 1995 dyrektorem szkoły został dotychczasowy nauczyciel wychowania fizycznego mgr Mariusz Misiula, a od roku 2000 do dziś szkołą kieruje mgr Grażyna Wiśniowska - nauczyciel historii.

Bardzo ważnym wydarzeniem w historii szkoły było oddanie 22 października 2002 r do użytku długo oczekiwanej sali gimnastycznej.

Obecnie Szkoła dysponuje także pracownią komputerową. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie informatyki, uczą się języków: niemieckiego i angielskiego.

Uczniowie dowożeni do szkoły z pobliskich miejscowości: Bielkowa, Rekowa, Morzyczyna, Jęczydołu, Zieleniewa, Zagościa, Miedwiecka korzystają ze świetlicy szkolnej a wszyscy uczą się pod opieką pedagoga i logopedy. Szkoła może pochwalić się wykwalifikowaną kadrą nauczycielską, a obecnie pracuje w niej 13 pedagogów. 

logowanie do eSzkołaAnkieta

Jaką dyscyplinę sportu lubisz najbardziej uprawiać?

 • piłka nożna
 • koszykówka
 • siatkówka
 • zapasy
 • pływanie
 • inną